Solvera Gawel Technology S.A.

Adres:
Palikówka 198, 36-073 Strażów
Tel: +48 17 78 56 100
Fax: +48 17 78 56 116
E-mail: sruby@solvera.pl

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Adres:
Łąka 260E, 36-004 Łąka
Tel: +48 17 78 56 100
Fax: +48 17 78 56 116

Mariusz Skóra
Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego
Tel: +48 (17) 7856 148
Tel: +48 605 220 981
E-mail: mariusz.skora@solvera.pl

Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego

Adres:
Łąka 260E, 36-004 Łąka
Tel: +48 17 78 56 100
Fax: +48 17 78 56 116
E-mail: laboratorium@solvera.pl

Mariusz Skóra

Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik laboratorium

+48 17 7856 148


Ewelina Kiwała

Kierownik Laboratorium Systemu Zarządzania Jakością

+47 17 7856 155


Aneta Zybert

Dariusz Kuczma

Technik, asystent laboratoryjny

+48 17 7856 155


Dział Technoloiczny

Adres:
Łąka 260E, 36-004 Łąka
Tel: +48 17 78 56 100
Fax: +48 17 78 56 116
E-mail: laboratorium@solvera.pl

Marcin Stępień

Tomasz Lorenc

Inżynier ds. Nowych produktów

+48 17 7856 165Rafał Gargała

Aneta Janusz

Inżynier ds. Wprowadzenia Nowych Produktów

+48 17 7856 213


Krzysztof Skoczylas


Napisz do Nas

polski