Solvera Gawel Technology S.A.

Adres:
Łąka 260E, 36-004 Łąka
Tel: +48 17 78 56 100
Fax: +48 17 78 56 116
E-mail: sruby@solvera.pl

Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego

Adres:
Łąka 260E, 36-004 Łąka
Tel: +48 17 78 56 148
Fax: +48 17 78 56 116
E-mail: laboratorium@solvera.pl

Mariusz Skóra

Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego
Kierownik Laboratorium

+48 17 7856 148


Ewelina Kiwała

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Laboratorium Fizykochemik

+47 17 7856 155


Dariusz Kuczma

Napisz do Nas

polski