1. Zakres działalności pracowni metalograficznej

Metalograficzne badania stopów metali i elementów złącznych:

  • Badania mikroskopowe przy pomocy mikroskopii korelacyjnej (mikroskop świetlny + skaningowy + sonda EDX),
  • Wyznaczanie głębokości warstw odwęglonych i nawęglonych,
  • Analiza spektralna metodą spektrometrii emisyjnej, oznaczenie gatunku materiału,
  • Pomiar grubości powłok metodą mikroskopową.

2. Główne wyposażenie pracowni metalograficznej

Pracownia wyposażona jest w nowoczesne oprzyrządowanie:

  • Przecinarka, praska do zgładów metalograficznych, szlifierkopolerka,
  • Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom XL,
  • Mikroskop świetlny ZEISS EVO/MA10,
  • Mikroskop świetlny ZEISS AXIO LAB A1,
  • Mikroskop stereoskopowy MANTIS elite.
  • Mikroskop cyfrowy Keyence

polski