System Jakości

Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowe ma wdrożony funkcjonujący system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań określonych w akredytacji AB 1615 potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji.

Cele dotyczące jakości sformułowane w deklaracji polityki jakości stanowią podstawę funkcjonowania, doskonalenia i oceny skuteczności systemu zarządzania laboratorium. Głównym celem Laboratorium jest spełnienie oczekiwań Klientów uzyskane poprzez rozpoznanie ich potrzeb i wymagań. Realizacja usług badawczych na najwyższym poziomie prowadzonych zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną. Stosowanie uznanych i sprawdzonych metod badawczych spełniających wymagania norm. Zapewnienie jakości badań, zachowanie spójności pomiarowej, gwarantujące dostarczenie wiarygodnych wyników badań.


 

Nasze Laboratorium posiada doświadczoną i kompetentna kadrę nadzorowaną i ocenianą przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji. Pracownicy biorą udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, a także porównaniach laboratoryjnych oraz badaniach biegłości. Laboratorium wyposażone jest w wysokiej jakości nowoczesne urządzenia badawczo-pomiarowe gwarantujące profesjonalne wykonanie badań niezależnie od stopnia ich skomplikowania. Organizacja pracy oraz warunki lokalowe w Laboratorium gwarantują pełną poufność wykonywanych badań.

Wieloletnie doświadczenie, wykształcona kadra, jak również uzyskana akredytacja są gwarancją wysokiej jakości realizowanych badań.

polski