Technologia

Dział technologiczny podzielony jest na sekcje: nowych uruchomień, technologiczną i konstrukcyjną. Zadaniem działu jest opracowywanie procesów wytwarzania nowych produktów ze szczególnym naciskiem na technologie kucia i walcowania. Sekcje zajmują się również optymalizowaniem i udoskonalaniem procesów stosowanych w produkcji dla: śrub, wkrętów, nitów i tulejek.

Cykl pracy nad nowym uruchomieniem zaprezentowano na przykładzie śruby dwustronnej (gwint metryczny i do tworzyw sztucznych).

1. Etap projektu elementu.
• dobór gatunku materiału w zależności od wymaganych własności mechanicznych
• wykonanie rysunku konstrukcyjnego

 

Wyrób gotowy

 

2. Konstrukcja półfabrykatu po etapie kucia na zimno.
• dobranie wymiarów półfabrykatu gwarantujących uzyskanie wymiarów wyrobu gotowego po wszystkich etapach produkcyjnych

 

Półfabrykat po etapie kucia na zimno

 

3. Opracowanie technologii kucia na prasie wielooperacyjnej i walcowania gwintu.
• opracowanie wstępnego procesu technologicznego kucia
• analiza numeryczna (symulacja procesu) kucia z wykorzystaniem programu (Simufact 12.0) opartego na metodzie elementów skończonych MES

 

Rozkład intensywności odkształcenia na przekroju wzdłużnym półfabrykatu po pierwszym etapie kucia, redukcja średnicy w matrycy I.


 

Rozkład intensywności odkształcenia na przekroju wzdłużnym półfabrykatu po drugim etapie kucia, spęczanie wstępne oraz przewężanie średnicy w suwaku I


 

Rozkład intensywności odkształcenia na przekroju wzdłużnym półfabrykatu po trzecim etapie kucia, spęczanie II


 

Rozkład intensywności odkształcenia w ostatniej operacji kształtowania, spęczanie wykańczające


 

Rozkład intensywności odkształcenia w obszarze jego najwyższej wartości


 

Siatka elementów wykorzystanych do obliczeń

4. Analiza symulacji w aspektach: płynięcia materiału, obszarów występowania maksymalnych intensywności odkształceń i naprężeń.

5. Opracowanie wersji końcowej procesu technologicznego kucia z uwzględnienie analiz numerycznych.

 

Kolejne etapy procesu technologicznego kucia na zimno

 

6. Konstrukcja zestawu narzędzi dla opracowanego procesu kucia.

 

Złożenie narzędzi

 

7. Wykonanie prób przemysłowych– wykonanie partii próbnej.

 

Półfabrykaty z procesu kształtowania z produkcji próbnej i wyrób gotowy

 
polski