SWR - Solvera Gawel Technology S.A.

SWR - narzędzia i części maszyn o wysokiej odporności na zużycie ścierne

Centrum Badawczo Rozwojowe firmy SOLVERA Gawel Technology S.A.

Opracowało technologię SWR oraz uruchomiło produkcję elementów i części do maszyn o bardzo wysokiej odporności na zużycie ścierne klasy SUPER WEAR RESISTANCE

Zastosowanie procesu technologicznego SWR ma na celu zwiększenie trwałości i niezawodności elementów maszyn i narzędzi, który polega na zastosowaniu w ostatnim etapie wytwarzania azotowania jarzeniowego, obejmującego etapy:

- uaktywnienie powierzchni,

- azotowanie jarzeniowe,

- utlenianie powierzchni.

Technologia SWR umożliwia produkcję specjalistycznych narzędzi i elementów maszyn SUPER WEAR RESISTANCE o złożonych kształtach. Zastosowanie technologii zapewnia:

- zwiększenie odporności na zarysowanie i ścieranie,

- wysoką twardość,

- wydłużenie cyklu życia narzędzi,

- wysoka odporność na ścieranie,

- odporność na korozję,

- obniżka kosztów zakupu i użytkowania zakupywanych narzędzi i elementów,

- obniżenie kosztów produkcji i skrócenie procesów technologicznych.

Uruchomienie produkcji zrealizowano przy współfinansowaniu z programu 3.2.1 „Wdrożenie na rynek nowego produktu, narzędzi i części do maszyn klasy SUPER WEAR RESISTANCE”.

polski