Akredytacja PCA

Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego posiada akredytację nr AB 1615 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, sygnatariusza ILAC MRA.

Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego realizuje badania w zakresie akredytacji:

 1. Wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym metali:
  • Właściwości mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie Rm, przewężenie Z, wydłużenie A, wg PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B (Zakres: siła F do 50 kN)
  • Twardość HV metodą Vickersa wg PN-EN ISO 6507-1:2018-05 (Zakres: HV 0,3; HV 5; HV 10)
 2. Elementów złącznych:
  • Właściwości mechaniczne: Wytrzymałość na rozciąganie Rm wg PN-EN ISO 898-1:2013-06 pkt 9.2 (Zakres: siła F do 50 kN)
  • Twardość HV metodą Vickersa wg PN-EN ISO 898-1:2013-06 pkt 9.9 (Zakres: HV 10)
 3. Metale i ich stopy, powłoki na metalach i stopach metali:
  • Odporność korozyjna, metoda w obojętnej mgle solnej NSS wg PN-EN ISO 9227:2023-02


Pełen zakres akredytacji Laboratorium Badawczego dostępny na stronie PCA pod adresem:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB 1615,podmiot.html

polski
 • polski
 • angielski