1. Zakres działalności pracowni mechanicznej

Mechaniczne badania stopów metali i elementów złącznych.

 • Statyczna próba rozciągania (elementy złączne, elementy płaskie i druty) w temperaturze otoczenia do max. obciążenia 50 kN,
 • Technologiczna próba ściskania (spęczania),
 • Wyznaczenie i pomiar momentu podczas dokręcania elementów złącznych gwintem,
 • Pomiary twardości sposobem Vickersa w zakresie HV0,01-HV50, pomiar punktowy rozkład twardości wzdłuż odcinka lub na powierzchni,
 • Badanie nawęglenia i odwęglenia metodą twardości,
 • Pomiar grubości utwardzonej warstwy dyfuzyjnej,
 • Badanie zależności moment obrotowy/siła zacisku (do 200 Nm)- wyznaczanie współczynnika tarcia na elementach złącznych.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AB 1615 w zakresie badań twardości Vickersa oraz wytrzymałości na rozciąganie metali, stopów metali, wyrobów konstrukcyjnych i elementów złącznych.

2. Główne wyposażenie pracowni mechanicznej

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne oprzyrządowania zapewniające przeprowadzenie badań:

 • Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z50,
 • Twardościomierz EMCOTEST DURA SCAN 70G5,
 • Oprzyrządowanie do badania momentu dokręcania Desoutter CVI3,
 • Twardościomierz INNOVATEST NEXUS 400D,
 • Urządzenie testujące do badania współczynnika tarcia KISTLER

polski