MTT - Solvera Gawel Technology S.A.

MTT - gwint specjalny do montażu blach cienkich

Centrum Badawczo Rozwojowe firmy SOLVERA Gawel Technology S.A. opracowało konstrukcję, technologię i uruchomiło produkcję gwintu specjalnego MTT do montażu blach cienkich w zastosowaniach w branży motoryzacyjnej i AGD.

Z uwagi na zastosowanie stali wielofazowej z efektem TRIP badania obejmowały opracowanie modeli reologicznych mikrostruktury oraz wykonanie symulacji numerycznych procesów kucia i walcowania oraz badań eksperymentalnych dla opracowania technologii produkcyjnej.

Wszystkie badania i wyroby zrealizowane były w ramach projektu Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów złącznych z gwintem specjalnym MTT (Multiple Thread Technology) z zastosowaniem modelowania wieloskalowego, opartej o stal o strukturze wielofazowej”.

Uruchomienie produkcji zrealizowano przy współfinansowaniu z programu 3.2.1„Wdrożenie na rynek innowacyjnych elementów złącznych z gwintem specjalnym MTT”.

polski