Badania

Zakres badań uzależniony jest od specyfiki badanych obiektów. Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie przedstawiając możliwe rozwiązania, zakres badań i ofertę cenową. Wysoko wyspecjalizowana kadra oraz nowoczesne i spełniające wymagania spójności pomiarowej wyposażenie gwarantują wysoką dokładność pomiarową, szybkość działania i przystępne ceny. Zapytania o badania prosimy kierować na adres: laboratorium@solvera.pl


BADANY PARAMETR
METODA BADAWCZA
A/N
Własności mechaniczne (zakres: siła F do 50 kN) PN-EN ISO 6892-1:2020-05, metoda B N
Własności mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie Rm, wydłużenie A, przewężenie Z (zakres: siła F do 50 kN) PN-EN ISO 6892-1:2020-05, metoda B A
Własności mechaniczne elementów złącznych: wytrzymałość na rozciąganie Rm (zakres: siła F do 50 kN) PN-EN ISO 898-1:2013-06, pkt 9.2
PN-EN ISO 6892-1:2020-05, metoda B
A
Twardość Vickersa [HV 0,3; HV 5; HV 10] PN-EN ISO 6507-1:2018-05 A
Twardość Vickersa [HV 0,01 - HV 50] PN-EN ISO 6507-1:2018-05 N
Twardość elementów złącznych - metoda Vickersa [HV 10] PN-EN ISO 898-1:2013-06, pkt 9.9
PN-EN ISO 6507-1:2018-05
A
Grubość warstw nawęglonych i zahartowanych PN-EN ISO 2639:2005 N
Odwęglanie elementów złącznych PN-EN ISO 898-1:2013-06 pkt 9.10 N
Nawęglanie elementów złącznych PN-EN ISO 898-1:2013-06 pkt 9.11 N
Twardość rdzenia, twardość powierzchni, głębokość warstwy utwardzonej wkrętów samogwintujących obrobionych cieplnie PN-EN ISO 2702:2023-06, pkt 6.1-pkt 6.5
PN-EN ISO 6507-1:2018-05
N
Twardość rdzenia, twardość powierzchni, głębokość nawęglenia śrub z gwintem metrycznym DIN 7500-1:2021-07, pkt 5.1, 5.2, 5.3,
PN-EN ISO 6507-1:2018-05,
PN-EN ISO 2639:2005
N
Odporność korozyjna w obojętnej mgle solnej (NSS) PN-EN ISO 9227:2023-02 A
Odporność korozyjna PN-EN ISO 9227:2023-02 N
ASTM G85-19 N
Grubość powłok metalowych i tlenkowych PN-EN ISO 1463:2021-10 N
Skład chemiczny materiału PN-H-04045:1997 N
Spektroskopia dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDX) N
Badania metalograficzne (mikrostruktura, układ włókien, wady wewnętrzne) Mikroskopia świetlna N
Wielkość ziarna metodą mikroskopową ASTM E112-13 N
PN-EN ISO 643:2020-07 N
PN-84/H04507/01 N
Stan powierzchni, uszkodzenia, wady na powierzchni Mikroskopia świetlna N
Badanie topografii złomów metalograficznych, stanu/wad powierzchni, uszkodzeń Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) N
Zależność moment obrotowy/siła zacisku wyznaczanie współczynnika tarcia na elementach złącznych
(zakres: moment obrotowy T do 200 Nm)
PN-EN ISO 16047:2007 N
Moment dokręcania elementów złącznych z gwintem N
Odporność na zmiany temperatury i wilgotności N
Badania dylatometryczne metali i ich stopów PN-H-04500:1968 N
A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB 1615, N-metoda nieakredytowana
polski