Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego Solvera Gawel Technology S.A.


Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego zostało utworzone w 2014 roku. Od początku działalności w laboratorium realizowane są badania mechaniczne, metalograficzne i fizyczne metali, stopów metali, elementów złącznych oraz powłok.

Od 2016 roku Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego posiada certyfikat akredytacji nr AB 1615 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, sygnatariusza ILAC MRA. W ramach zakresu akredytacji wykonywane są badania własności mechanicznych i twardości wyrobów, materiałów konstrukcyjnych oraz elementów złącznych jak również badania odporności korozyjnej metali i powłok na metalach. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1615 potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, co gwarantuje zachowanie niezależności, bezstronności i jakości badań oraz posiada wymagane kompetencje techniczne do wykonywania badań.

Laboratorium Centrum Badawczo Rozwojowego od maja 2016 roku zrzeszone jest w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB” pod numerem 975 jako członek Sekcji Badań Materiałowych.


Wieloletnie doświadczenie w branży oraz wysoko wykwalifikowany personel sprawia, że możemy zaproponować Państwu usługi na bardzo wysokim poziomie.
Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

polski