1. Zakres działalności pracowni metalograficznej

Metalograficzne badania stopów metali i elementów złącznych:

 • Badania mikrostruktury, makrostruktury,
 • Wyznaczanie głębokości warstw odwęglonych i nawęglonych,
 • Badanie wielkości ziarna metodą mikroskopową,
 • Pomiar grubości powłok metodą mikroskopową,
 • Badania topografii złomów metalograficznych,
 • Analiza spektralna metodą spektrometrii emisyjnej.

2. Główne wyposażenie pracowni metalograficznej

Pracownia wyposażona jest w nowoczesne oprzyrządowanie:

 • Przecinarka, praska do zgładów metalograficznych, szlifierkopolerka,
 • Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom XL,
 • Mikroskop świetlny ZEISS AXIO LAB Z2m,
 • Mikroskop świetlny ZEISS AXIO LAB A1,
 • Mikroskop stereoskopowy MANTIS elite.
 • Mikroskop cyfrowy Keyence

polski