1. Zakres działalności pracowni własności fizycznych

Badania własności fizycznych:

  • Badanie odporności korozyjnej w mgle solnej metali i ich stopów, powłok na metalach i stopach metali, wyrobów konstrukcyjnych, elementów złącznych,
  • Badanie odporności na zmiany temperatury i wilgotności – badania klimatyczne,
  • Badanie składu chemicznego materiału,
  • Określanie temperatury i czasu przemian fazowych podczas nagrzewania i chłodzenia do temperatury 1400 ºC.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AB 1615 w zakresie badań odporności korozyjnej metali, stopów metali, powłok na metalach i stopach metali.

2. Główne wyposażenie pracowni wielkości fizycznych

Pracownia wyposażona jest w nowoczesne oprzyrządowanie:

  • Komora solna ASCOTT S450 XP,
  • Komora cykliczna ASCOTT CC450 IP,
  • Komora klimatyczna Weisstechnik LabEvent,
  • Dylatometr Linseis L75.
  • Spektrometr S7 METAL LAB PLUS

polski