Obróbka cieplna

Firma posiada własną, w pełni automatyczną linię do obróbki cieplnej firmy SecoWarwick®, posiadającą regulowaną automatycznie atmosferę ochronną i regulację temperatury. Produkowane w firmie wyroby poddawane są hartowaniu lub węgloazotowaniu, a następnie odpuszczaniu dla uzyskania określonych własności mechanicznych. Wizualizacja procesu na panelu sterowniczym umożliwia operatorowi kontrolę bieżących parametrów pieca i gwarantuje zgodność zadanych parametrów z wymaganiami. Zdolności produkcyjne linii to ponad 400kg/godz.

polski