Alfatech - Solvera Gaweł Technology S.A.

Alfatech - unikalne gwinty

Wkręt z gwintem ALFA-Tech to specjalny element złączny do niezawodnego montażu komponentów poprzez bezpośrednie wkręcanie w tworzywa termoplastyczne. Konstrukcja powstała w wyniku badań własnych w Centrum Badawczo - Rozwojowym firmy SOLVERA. Projekt gwintu powstał ze wsparciem nowoczesnych metod symulacji numerycznych oraz wieloletniemu doświadczeniu zespołu konstrukcyjnego. Uzyskany prototyp poddano szeregowi testów laboratoryjnych i przemysłowych. Testy potwierdziły niezawodność konstrukcji oraz odporność na błędy podczas montażu. Obszarem zastosowania opracowanego gwintu jest przede wszystkim branża motoryzacyjna gdzie występują wysokie obciążenia elementów złącznych i montowanych konstrukcji.

Geometria gwintu ALFA-Tech gwarantuje niezawodność montażu, niskie wartości momentów wkręcania, wysoki moment zacisku i bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe połączenia. Zaproponowana geometria z charakterystyczną powierzchnią wklęsłą pomiędzy nitkami gwintu powoduje optymalne przemieszczanie się tworzywa podczas wkręcania. Kąt boczny zarysu gwintu 20° powoduje niskie opory wkręcania oraz małe wartości naprężeń w tworzywie podczas procesu wkręcania jak i redukcję do minimum naprężeń własnych po procesie montażu. Dodatkowym atutem w stosunku do innych rozwiązań jest skok gwintu, który skraca czas montażu oraz i gwarantuje wysokie siły zacisku połączenia

polski