ŚRUBA T/F - Solvera Gaweł Technology S.A.

Śruba T/F

Solvera Gawel Technology S.A. opracowała innowacyjną konstrukcję oraz nową technologię inteligentnego wytwarzania umożliwiającą produkcję śrub z gwarantowaną relacją między momentem montażowym i siłą rozciągania w zakresie wartości od 1,0 do 1,27. Technologia produkcji została opracowana przez dział badawczo-rozwojowy. Polega na monitorowaniu produkcji i sterowaniu procesem poprzez opracowane algorytmy sztucznej inteligencji dla uzyskania powtarzalnych parametrów geometrycznych gwintu oraz wysokiej dokładności parametrów liniowych wyrobów długich. Uzyskany produkt posiada doskonałe własności funkcjonale polegające na braku zacięć podczas montażu w komponenty ze względu na niski i stabilny współczynnik tarcia 0,06-0,09.

Testy funkcjonalności wyrobów prowadzono w wiodących firmach motoryzacyjnych miedzy innymi Valeo, testy potwierdziły zasadność rozwiązania i jego pewność. Produkty mają szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju komponentach systemów alternatorów i rozruszników. Wyroby są obecnie na stałe wprowadzone w ofertę firmy.

„Produkt powstał w wyniku realizacji projektu nr POIR.03.02.02-00-1647/18 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Poddziałania 3.2.2 POIR 2014-2020".

polski